Bal charytatywny Katowice Dzieciom

Bal charytatywny Katowice Dzieciom ma już kilkunastoletnią tradycję. Ideą jego zorganizowania była chęć niesienia pomocy Ośrodkowi dla Dzieci Specjalnej Troski Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej, który wówczas wymagał pilnego remontu.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach-Giszowcu jest pierwszą w Polsce i na Śląsku placówką Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym dla upośledzonych i porażonych dzieci, młodzieży i dorosłych, często sprzężonych z innymi kalectwami i schorzeniami z głębokim uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

Początkowo odbywał się jako Bal Unii Wolności, od 2001 roku przyjął nazwę „Katowice Dzieciom”, a do jego organizacji włączyły się dwa inne stowarzyszenia – Rotary Klub oraz Klub Sorooptymistek. Od 2008 roku wyłącznymi organizatorami balu „Katowice Dzieciom” są Fundacja Nasz Śląsk i Klub Kapitału Śląskiego. Bal corocznieodbywa się w styczniu, od 2014 roku w urokliwych, gościnnych progach restauracji Łania w Parku Śląskim.

Dochody z balu uzyskiwane dzięki jego uczestnikom w całości zasilają konto Fundacji i pozwoliły do tej pory wspomóc darami rzeczowymi wiele organizacji i instytucji zajmujących się niesieniem pomocy dzieciom.

Przyszłoroczny bal odbędzie się 9 stycznia 2016 roku. Zapraszamy!

Przekaż 1% podatku