PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Bal charytatywny Katowice Dzieciom

Bal charytatywny Katowice Dzieciom ma już kilkunastoletnią tradycję. Ideą jego zorganizowania była chęć niesienia pomocy Ośrodkowi dla Dzieci Specjalnej Troski Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej, który wówczas wymagał pilnego remontu.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach-Giszowcu jest pierwszą w Polsce i na Śląsku placówką Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym dla upośledzonych i porażonych dzieci, młodzieży i dorosłych, często sprzężonych z innymi kalectwami i schorzeniami z głębokim uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

Początkowo odbywał się jako Bal Unii Wolności, od 2001 roku przyjął nazwę „Katowice Dzieciom”, a do jego organizacji włączyły się dwa inne stowarzyszenia – Rotary Klub oraz Klub Sorooptymistek. Od 2008 roku wyłącznymi organizatorami balu „Katowice Dzieciom” są Fundacja Nasz Śląsk i Klub Kapitału Śląskiego. Bal corocznieodbywa się w styczniu, od 2014 roku w urokliwych, gościnnych progach restauracji Łania w Parku Śląskim.

Dochody z balu uzyskiwane dzięki jego uczestnikom w całości zasilają konto Fundacji i pozwoliły do tej pory wspomóc darami rzeczowymi wiele organizacji i instytucji zajmujących się niesieniem pomocy dzieciom.

Przyszłoroczny bal odbędzie się 9 stycznia 2016 roku. Zapraszamy!

Przekaż 1% podatku