PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Dane Fundacji

Fundacja Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka
41-500 Chorzów
Aleja Łani 1
T: 605 454 061
 

Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego
– Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice
– Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000198194
NIP 954-246-81-70
REGON 278203644

Rejestracja

  • Rok rejestracji: 2004 
  • Rok uzyskania statusu OPP: 2004

Typ organizacji / instytucji

  • organizacja pozarządowa
  • organizacja pożytku publicznego
  • organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku

Rachunki bankowe:
ING Bank Śląski o/Katowice Pl. Sejmu Śląskiego
INGBPLPW 75 1050 1214 1000 0022 8079 3320

Konto balu:
37 1050 1214 1000 0023 1235 0917

Konto Złombol:
Swift INGBPLPW, Iban PL 72 1050 1214 1000 0023 2153 3859

Zarząd Fundacji:
Roman Łuczak – Prezes Zarządu

Biuro Fundacji:
Ewa Pelc – Dyrektor Biura

Przekaż 1% podatku